15
cze

ZACHOWEK – PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Wpis z dnia 13.05.2011, przeniesiony z www.blog.kancelariaswaczyna.pl

Jeżeli nie otrzymaliśmy należnego nam zachowku, pamiętajmy: upływ czasu działa na naszą niekorzyść. Po jakimś czasie roszczenie się przedawni i będziemy mogli tylko podziękować sobie za bezczynność. Jaki to czas? W świetle najnowszej nowelizacji kodeksu cywilnego, która zacznie obowiązywać w dniu 23. października 2011 r., odpowiedź brzmi: to zależy.

Najpierw wypada powiedzieć, od kiedy należy liczyć termin przedawnienia roszczenia o zachowek. Jeżeli został sporządzony testament, to termin liczy się od daty ogłoszenia testamentu, jeżeli nie ma testamentu i w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe, to przedawnienie zaczyna swój bieg od daty otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). W sytuacji, gdy roszczenie o zachowek kieruje się przeciwko obdarowanemu termin przedawnienia zawsze należy liczyć od daty otwarcia spadku.

Wróćmy do pytania o termin przedawnienia. Wspomniana nowelizacja wprowadza pięcioletni termin przedawnienia. Do 23. października 2011 r., z art. 1007 kodeksu cywilnego wynika trzyletni termin przedawnienia. Jest tak jednak tylko pozornie, gdyż przepis przejściowy wspomnianej nowelizacji wprowadza zasadę stosowania nowego, pięcioletniego terminu do roszczeń o zachowek nieprzedawnionych w dniu 23. października 2011 r. Oznacza to tyle, że jeżeli A zmarł w dniu 22. października 2008 r. i nie pozostawił testamentu, to roszczenie o zachowek przedawni się w dniu 22.10.2011 r. (trzy lata upływa na dzień przed obowiązywaniem nowego przepisu). Śmierć A o dzień później, czyli 23. października 2011 r. będzie skutkowała wydłużeniem terminu przedawnienia do 5 lat. Wydłużenie terminu do 5 lat spowoduje też pozostawienie testamentu przez A. Jeżeli A zmarł w dniu 22. października 2011 r., to ogłoszenie testamentu z całą pewnością nastąpi już po tym dniu.

Jednym słowem kwestia przedawnienia roszczeń o zachowek nieco się skomplikowała. Dla uproszczenia – śmierć spadkodawcy po 22. października 2008 r., bądź ogłoszenie testamentu po tej dacie, oznacza pięcioletni termin przedawnienia

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: