Hear me out

Niedawno byłam w Gandawie na konferencji podsumowującej wyniki projektu badawczego “Hear me out“. Jak to często w życiu bywa – musiałam dokonać wyboru. W tym samym czasie odbywało się spotkanie klasowe z okazji 30 rocznicy ukończenia podstawówki (trudno w to uwierzyć 🙂 ) i konferencja szkoleniowa grupy blogerów (wartościowe i kształcące spotkania). Wygrała konferencja (o co niektórzy mieli do mnie delikatne pretensje :-). Dlaczego konferencja? Bo każde spotkanie specjalistów zajmujących się uprowadzeniami rodzicielskimi (adwokatów, psychologów, mediatorów) to okazja do poszerzenia horyzontów i wymiany doświadczeń. Mam nadzieję, że koledzy ze szkoły mi wybaczą 😉 i dla złagodzenia emocji – serdecznie pozdrawiam klasę 8a :-).

Alienacja rodzicielska

Jednym z prelegentów na konferencji był Nick Woodall – psycholog z Wielkiej Brytanii, który zaprezentował informacje dotyczące alienacji rodzicielskiej. Przedstawił też, w sposób dostępny dla “niepsychologów”, sposób postępowania terapeutycznego.

Skąd w ogóle temat alienacji rodzicielskiej w kontekście konwencji haskiej?

Niestety alienacja to bardzo częste zjawisko po uprowadzeniu lub bezprawnym zatrzymaniu dziecka. . Walka w sądzie po złożeniu wniosku na podstawie konwencji haskiej toczy się o wysoką stawkę. Elementem istotnym w postępowaniu sądowym jest wysłuchanie dziecka. Oczywiste jest więc, że ten kto chce zostać w Polsce z dzieckiem robi zwykle wszystko (bez względu na konsekwencje), żeby sąd nie nakazał powrotu dziecka do kraju stałego pobytu. Dziecko szybko dowiaduje się, że ten pozostawiony za granicą rodzic był zły, nie robił niczego fajnego z dzieckiem, był nieodpowiedzialny, źle traktował mamę/tatę (osobę, która uprowadziła dziecko) itp. Napisałam celowo o nieoglądaniu się na konsekwencje. Bo te doraźne efekty są często bardzo zadowalające dla rodzica, który przywiózł dziecko do Polski. Zadowalające – dodam – doraźnie.

Dziecko słuchające nieomal bez przerwy, że drugi rodzic jest “be”  – przejmuje tę retorykę. Często po prostu nie ma wyjścia, bo musi jakoś żyć. Jest przecież zależne od aktualnego opiekuna. Czuje, że nie ma akceptacji na relację z drugim rodzicem. Jest przekonywane, że nie jest bezpieczne z drugim rodzicem (często jest straszone porwaniem przez pozostawionego rodzica). Lęk przed opuszczeniem przez jedynego opiekuna przesłania wszystko. Dziecko identyfikuje się z rodzicem uprowadzającym w sposób absolutny i bezkrytyczny. Nie pytajcie mnie dlaczego? Nie jestem psychologiem.

Kto płaci cenę za alienację?

Powiedziałabym, że wszyscy. Z całą pewnością – dziecko. Pojawiają się problemy emocjonalne, zaburzenia itp.  Rodzice odbierają dziecku dzieciństwo (problemy dorosłych odbierają radość życia i nadmiernie obciążają dziecko). Dziecko rośnie, czasem traci zaufanie do rodzica uprowadzającego. Nie potrafi nawiązać relacji w dorosłym życiu. Pewnie można tak wymieniać jeszcze długo…

Cierpi rodzic pozostawiony za granicą. Jeżeli chcecie zbliżyć się do tych emocji to wyobraźcie sobie, że Wasze dziecko nagle, bez uzasadnienia odmawia z Wami kontaktu. Ucięte, koniec… Nie macie dziecka.

Cierpi rodzic, który uprowadził dziecko. Stres związany z uprowadzeniem, postępowaniem sądowym, niepewność jutra, a wreszcie (często) problemy wychowawcze to czynniki wpływające na obniżenie jakości życia.

Separation clinic

Wracam co Nicka Woodall’a. Opowiedział o Separation clinic (strona firmy jest tu). Warto się zapoznać z opisem na stronie – co robią, czego można oczekiwać. Podejrzewam, że takich gabinetów psychologicznych jest w Wielkiej Brytanii więcej. Ściśle współpracują z sądami, sporządzają raporty, badają dzieci i rodziców. Jeżeli jest to potrzebne – prowadzą terapię (często długotrwałą). Niestety nie wiem, czy w Polsce jest jakaś podobna organizacja. Bardzo bym chciała, żeby była.

Problem alienacji rodzicielskiej w sądzie

Właściwie nie mam o czym pisać. Taki problem w sądach nie istnieje. Sądy orzekają o kontaktach – jak te kontakty wyglądają to już kwestia osobna. System w tym miejscu z całą pewnością kuleje. Bardzo mi przykro to pisać ale – w Polsce często udaje się alienować dziecko bez większych konsekwencji. Nie za dużo można zrobić stosując dostępne środki prawne.

Bardzo bym chciała, żeby alienacja rodzicielska została dostrzeżona przez ustawodawcę, psychologów, sędziów i kuratorów. Żeby była jasność – alienacja przy uprowadzeniu rodzicielskim to tylko przykład (bardzo wyrazisty) samego mechanizmu. Alienacja rodzicielska dotyczy także spraw krajowych.

Dlaczego ten temat jest pomijany i nie poświęca mu się wiele uwagi? Mogę tylko zgadywać. Ci, którzy zwracają uwagę na alienację w Polsce są bardzo często postrzegani jako “krzykacze” (bardzo przepraszam zainteresowanych), a ich wołanie o pomoc – lekceważone i niedoceniane. Sądy rodzinne są obciążone sprawami ponad miarę wytrzymałości ludzkiej . Pisałam już kiedyś, że tak źle w sądach rodzinnych  jeszcze nie było. Oczekiwanie, że ktoś “pochyli się” nad wysublimowanym problemem jest niestety mało realne. Kuratorzy są obciążeni podobnie jak sędziowie – ogrom pracy. Psychologowie specjalizujący się w alienacji rodzicielskiej być może gdzieś są? Ale kto się tam zgłosi dobrowolnie? Potrzebny jest najczęściej “nakaz” sądu i sankcja.

Strasznie się dzisiaj rozpisałam… To temat dla mnie ważny, bo stykam się z rodzicami – ofiarami uprowadzenia rodzicielskiego. Można mi wierzyć lub nie – żal mi wszystkich.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

Planning Cross-Border Succession

Jestem w Trewirze. To bardzo ładne i podobno najstarsze miasto Niemiec. Tym razem nie planuję zwiedzania nie tylko dlatego, że będę przez większość czasu zajęta, ale i dlatego, że jestem tu na konferencji nie pierwszy raz :-).

Jutro zaczyna się dwudniowa konferencja, w której biorę udział: Planning Cross-Border Succession zorganizowana przez Europaeische Rechtsakademie. Mam nadzieję pogłębić wiedzę na temat rozporządzenia 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych i dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (nic na to nie poradzę takie długie są tytuły rozporządzeń europejskich). Będę też miała okazję lepiej zapoznać się z rozporządzeniem Rady (UE) 2016/1103 (rozporządzenie wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych – znów długi tytuł 😉 ). Od razu spieszę z wyjaśnieniem, że Polska nie jest stroną rozporządzenia dotyczącego małżeńskich ustrojów majątkowych. Jeżeli chcesz sprawdzić w jakich krajach obowiązuje rozporządzenie 2016/1103 to informację znajdziesz tu.

Po co w takim razie polski adwokat interesuje się rozporządzeniem nieobowiązującym w Polsce?

Pomijając zainteresowanie tematem po prostu 🙂 (mimo upływających lat ciekawość prawa jest) podam kilka powodów. Po pierwsze doradzam i prowadzę sprawy nie tylko Polaków. Po drugie Polacy mieszkają także poza granicami Polski i są w związkach małżeńskich tak ze współobywatelami jak i obcokrajowcami. Wreszcie, wprawdzie rozporządzenie nie obowiązuje w Polsce, ale orzeczenia w Polsce są uznawane z mocy prawa na podstawie art. 1145 k.p.c., chyba że zachodzą przesłanki z art. 1146 k.p.c. O uznawaniu wyroków rozwodowych pisałam tu i tu.

Jednym słowem polski adwokat zajmujący się prawem rodzinnym i spadkowym powinien znać prawo międzynarodowe. Po to, żeby móc doradzić Klientowi co jest dla niego najbardziej korzystne i za życia i na wypadek śmierci. Niezależnie od jego miejsca zamieszkania i obywatelstwa małżonków.

Proszę tylko pamiętać, że nie można oczekiwać od swojego polskiego prawnika znajomości przepisów obowiązujących w Austrii, czy Belgii. Prawo międzynarodowe, o którym piszę wskazuje:

 • prawo którego państwa jest właściwe w konkretnej sprawie i
 • sąd którego państwa może orzekać w tej sprawie.

Oznacza to, że często konieczna jest konsultacja z prawnikiem zagranicznym, z państwa, którego prawo jest lub może być właściwe. Dopiero taka pełna, międzynarodowa konsultacja umożliwia podjęcie świadomej i najkorzystniejszej decyzji ze skutkami na przyszłość.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

19
Mar

NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA

Niegodność dziedziczenia może – mówiąc wprost – przekreślić nadzieje na spadek. Niby nic się nie stało – spadkodawca nie sporządził testamentu powołującego inną osobę do spadku a i tak – “nici” z dziedziczenia.

Czym jest niegodność dziedziczenia?

To możliwość wyłączenia od dziedziczenia spadkobiercy ze względu na nieetyczne zachowanie. Artykuł 928 kodeksu cywilnego przewiduje następujące powody dla uznania za niegodnego dziedziczenia spadkobiercy, który:

 • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
 • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
 • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego

Spadkobiercę niegodnego dziedziczenia traktuje się tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Trzeba podkreślić, że spełnienie którejkolwiek przesłanki nie powoduje uznania kogoś za niegodnego dziedziczenia automatycznie (z mocy prawa). O niegodności dziedziczenia orzeka sąd rejonowy na żądanie osoby zainteresowanej.

Za niegodnego może być także osoba uprawniona do zachowku.

Terminy

A jakże, są – pierwszy termin to rok od dowiedzenia się o przyczynach niegodności. Drugi termin – trzy lata od otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Jeżeli masz informacje uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o uznanie za niegodnego dziedziczenia nie możesz zwlekać w nieskończoność. Po upływie jednego lub drugiego terminu nawet “najtrwardsze” dowody nie pomogą.

Gdzie i jak złożyć pozew?

Sądem właściwym jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w Polsce. Jeżeli nie da się na tej podstawie ustalić sądu to wniosek należy skierować do sądu położenia majątku spadkowego.

Ile to kosztuje?

To zależy od wartości udziału spadkowego (przedmiot sporu), jaki przypada kandydatowi na niegodnego dziedziczenia. Sprawa o uznanie za niegodnego dziedziczenia jest sprawą majątkową, co oznacza, że pozew należy opłacić kwotą w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

Przebaczenie

Trzeba wiedzieć, że dopuszczenie się któregoś z czynów wymienionych w art. 928 k.c. nie wywoła opisanych tam skutków, jeżeli spadkodawca przebaczył spadkobiercy, który może być uznany za niegodnego dziedziczenia. Co to w praktyce oznacza? Postępowanie dowodowe w toku postępowania sądowego.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

4
Mar

FORMA TESTAMENTU MIĘDZYNARODOWEGO

Forma testamentu to mówiąc bardzo ogólnie sposób sporządzenia testamentu decydujący o tym, czy testament w ogóle jest testamentem. Innymi słowy dochowanie formy testamentu decyduje o ważności testamentu. Te najbardziej znane i używane w Polsce formy to testament własnoręczny i notarialny. W tej pierwszej można spisać testament w każdym miejscu i czasie. Testament notarialny wymaga współdziałania notariusza.

Forma testamentu nie nastręcza specjalnych wątpliwości, jeżeli spadkodawca mieszkał i zmarł w Polsce. Oczywiście wszystko się komplikuje, jeżeli zdarzyło się inaczej. Co zatem, jeżeli Polak np. mieszkający w Wielkiej Brytanii sporządzi tam testament, który nie mieści się w żadnej formie testamentu uregulowanej w Polsce?

Czy taki testament jest ważny?

Najprostsza odpowiedź, jaka się nasuwa to – “trudno, skoro  Polak nie dochował formy testamentu zgodnie z prawem polskim to testament jest nieważny”. Odpowiedź najprostsza tym razem – na szczęście – nie jest prawdziwa.

Testament sporządzony za granicą – i co wtedy?

Wbrew pozorom to nie jest problem. Skoro jesteśmy państwem – członkiem Unii Europejskiej w pierwszej kolejności musimy rozważyć, czy kwestię tę reguluje prawo unijne? Odpowiedź jest pozytywna – reguluje. Musimy sięgnąć do rozporządzenia nr 650/2012 (pisałam o tym rozporządzeniu tu).

No dobrze, ale co jeżeli mamy w ręku testament sporządzony poza granicami Unii Europejskiej?

Odpowiedź też jest prosta. Sięgamy do ustawy prawo prywatne międzynarodowe. Od razu uprzedzę: tam w art. 66a znajdziemy odesłanie do tego samego rozporządzenia 650/2012.

W takim razie co wynika z rozporządzenia 650/2012?

Mamy art. 27 rozporządzenia, który stanowi, że:

“Rozrządzenie na wypadek śmierci dokonane na piśmie jest ważne pod względem formy, jeżeli jego forma jest zgodna z prawem:

a) państwa, w którym dokonano rozrządzenia lub zawarto umowę dotyczącą spadku;
b) państwa, którego obywatelstwo testator lub co najmniej jedna z osób, do spadku po których odnosi się umowa dotycząca spadku, posiadali albo w chwili dokonania rozrządzenia lub zawarcia umowy, albo w chwili śmierci;
c) państwa, w którym testator lub co najmniej jedna z osób, do spadku po których odnosi się umowa dotycząca spadku, zamieszkiwali albo w chwili dokonania rozrządzenia lub zawarcia umowy, albo w chwili śmierci;
d) państwa, w którym testator lub co najmniej jedna z osób, do spadku po których odnosi się umowa dotycząca spadku, mieli miejsce zwykłego pobytu albo w chwili dokonania rozrządzenia lub zawarcia umowy, albo w chwili śmierci; lub
e) w przypadku nieruchomości – państwa, w którym położona jest nieruchomość.

Ok, czy to już wszystko i możemy skończyć te rozważania? Nie do końca. Ustawy należy czytać nie na wyrywki, tylko do końca. Zawsze należy czytać przepisy końcowe i przejściowe.

W art. 75 rozporządzenia znajdziemy postanowienie burzące nasz spokój i zadowolenie. Jeżeli państwo członkowskie jest stroną konwencji haskiej z dnia 5 października 1961 r. (dotyczącej właśnie formy testamentu) to nadal stosują postanowienia tej konwencji zamiast art. 27 rozporządzenia.

Co wynika z konwencji haskiej  dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.?

Konwencja stanowi, że rozporządzenie testamentowe jest ważne pod względem formy, jeżeli forma testamentu jest zgodna z prawem wewnętrznym:
a) miejsca, w którym spadkodawca dokonał rozporządzenia, albo
b) obowiązującym w państwie, którego obywatelem był spadkodawca bądź w chwili dokonywania rozporządzenia, bądź w chwili śmierci, albo
c) miejsca, w którym spadkodawca miał miejsce zamieszkania bądź w chwili dokonywania rozporządzenia, bądź w chwili śmierci, albo
d) miejsca, w którym spadkodawca miał miejsce zwykłego pobytu bądź w chwili dokonywania rozporządzenia, bądź w chwili śmierci, albo
e) w odniesieniu do nieruchomości – miejsca ich położenia.
Jak się przyjrzymy obu powołanym artykułom, to rozporządzenie i konwencja są w tej materii podobne, ale jednak nie tożsame. Jedno jest pewne – intencją obu aktów prawnych (to samo trzeba powiedzieć o rodzimym kodeksie cywilnym) jest uwzględnienie życzenia testatora. Sztywne trzymanie się formy testamentu np. wyłącznie prawa państwa pochodzenia testatora doprowadziłoby do zniweczenia wysiłku i intencji spadkodawcy. Jeżeli więc będziesz miał w ręku testament np. z USA, czy Australii, spisany na komputerze a jedynie podpisany przez testatora to nie wierz temu, kto z marszu twierdzi, że testament jest nieważny. Zajrzyj tu na bloga i zacznij analizować wszystko krok po kroku.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

20
Sty

TESTAMENT NOTARIALNY

Zanim o testamencie notarialnym, kilka słów, bo trudno w obecnej sytuacji udawać, że nic się nie stało. Mój nastrój w ten weekend jest – podobnie jak w całej Polsce – minorowy. Nie mogę powiedzieć, że zdobyłam się na większą aktywność obywatelską, ale wysłuchałam fragmentów mszy pogrzebowej prezydenta Pawła Adamowicza. Chciałabym wierzyć, że po kolejnym wstrząsie w Polsce pozostanie coś pozytywnego. Większe wyczulenie na słowa i godność bliźniego. Nie zabieram głosu w kwestiach politycznych, bo jestem zdania, że każdy ma prawo do swojego poglądu. Warto ze sobą rozmawiać, a nie walczyć. Marzy mi się też, przy okazji tych strasznych wydarzeń, że zaczniemy pojmować patriotyzm trochę inaczej niż jest to zwyczajowo przyjęte. Nie jako patriotyzm militarny, ale patriotyzm codzienny (np. w duchu przemyśleń Michała Rusinka – m.in. “kasowanie biletów i nieściąganie na klasówkach”).

Testament notarialny

W istocie rzeczy chodzi o formę testamentu tj. akt notarialny sporządzony przez notariusza. Trzeba pamiętać o jednym – notariusz nie jest powołany do udzielania porad prawnych. Czym innym jest spisanie tego, co oświadcza testator, a czym innym rozważenie, jakie rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci jest najkorzystniejsze w sytuacji życiowej testatora. Podawałam kiedyś historię testamentu w rodzinie mojego męża (można przeczytać tu). Całe szczęście polegało na tym, że na prośbę wujostwa czuwałam nad tym, co robią. Ostatecznie udało się sporządzić testament notarialny o treści dopasowanej do sytuacji życiowej starszego małżeństwa. Sprawdziłam teraz mój wpis i zorientowałam się, że pisałam wpis przed wszystkimi wydarzeniami istotnymi dla unaocznienia problemu. Może więc w tej chwili dokończę opowieść zaczętą w 2011 r. 

Co się dalej działo

Po sporządzeniu testamentu “uproszczonego” przez notariusza wujostwo zdecydowali się na zmianę testamentu. Powstałą wersja znacznie bardziej skomplikowana od strony prawnej i odzwierciedlająca intencje każdego z małżonków. Ze względu na stan zdrowia konieczne było już wezwanie notariusza do domu (warto pamiętać, że jest taka możliwość). Niedługo potem stan zdrowia cioci na tyle się pogorszył, że nie mogła już testować. Oboje małżonkowie zmarli w niedługim czasie jedno po drugim, a dzięki testamentowi notarialnemu osoby powołane do spadku otrzymały należny spadek. Jestem tego pewna, gdyż byłam wykonawcą testamentu (o wykonawcy testamentu pisałam tu).

Gwarancja?

Czy testament notarialny daje gwarancję ważności? Odpowiedź jest prosta – nie daje. Niestety, nie tlko w dziedzinie prawa spadkowego trudno w życiu o 100% gwarancje. Testament notarialny daje większe prawdopodobieństwo, że zostanie spisany w sposób prawidłowy i będzie odzwierciedlał ostatnią wolę spadkodawcy. Ale… jak w przypadku każdego testamentu można kwestionować ważność testamentu w postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Tu wypada powołać

dwa istotne orzeczenia Sądu Najwyższego:

postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z z dnia 25 czerwca 1985 r., III CRN 181/85:

Okoliczność, że testament został sporządzony w formie aktu notarialnego nie stoi na przeszkodzie udowadnianiu jego nieważności, z przyczyn wskazanych w przepisie art. 945 par. 1 KC.

i kolejne orzeczenie:

wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 23 lipca 1982 r., III CRN 159/82:

Przekonanie przesłuchanego w charakterze świadka notariusza co do stanu poczytalności spadkodawczyni w chwili sporządzania testamentu nie jest dla sądu wiążące. Wartość tego dowodu polega na tym, że składający zeznania jest osobą godną zaufania jako osoba postronna i urzędowa, zeznania tego świadka podlegają ogólnym zasadom co do ich oceny.

Dlaczego o tym piszę?

Żebyś dowiedział się, że testament notarialny to taki sam testament, jak każdy inny (w innej formie). Jeżeli uważasz, że nie jest możliwe, żeby dziadek na miesiąc przed śmiercią, w bardzo zaawansowanym wieku ożenił się i sporządził testament na żonę (taki przykład z życia wzięty), to nie masz innej drogi, jak kwestionowanie ważności testamentu. Z drugiej strony oczywiście nie ma takiego obowiązku. Znam osoby (i szanuję ich decyzje), które mimo wątpliwości zdecydowały się pozostawić wszystko tak, jak wynika z testamentu. To jest wybór, a mówiąc językiem prawniczym – prawo, a nie obowiązek.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

24
Gru

BOŻE NARODZENIE 2018

Dziś Wigilia. Niedługo będę lepić uszka i pierogi. Wtedy wiem, że zaczynają się Święta :-).

Proszę o przyjęcie życzeń i zapraszam na bloga po Świętach, już w Nowym Roku.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

13
Gru

CZY DOCZEKAM TAKIEJ CHWILI? O PROKURATURZE

“Czy doczekam takiej chwili…” to cytat z jednego z bardziej lubianych przeze mnie zespołów tj. Raz Dwa Trzy (cała piosenka dostępna tu) :-). O co chodzi w tym wpisie? O konwencję haską dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (w skrócie konwencja haska).

Kilka dni temu wygrałam (WYGRAŁAM!!! :-)) w I instancji sprawę o powrót dziecka do Wielkiej Brytanii (sąd uznał, że matka bezprawnie zatrzymała dziecko w Polsce). Jestem oczywiście szczęśliwa z tego powodu, bo – co tu dużo kryć – uwielbiam wygrywać :-).

Czego chcę doczekać?

Aż Prokuratura zrozumie, o co chodzi w konwencji haskiej. Zacznę od tego, ze udział prokuratora jest obowiązkowy w sprawach z konwencji haskiej. I dobrze. Nie mam z tym problemów. Więc o co chodzi?  Postaram się przedstawić

schemat wystąpienia prokuratora w sprawie z konwencji haskiej

i oceń Czytelniku sam:

 1. Początek postępowania: Sąd kieruje pytanie do prokuratora, jakie stanowisko zajmuje w sprawie tzn. czy popiera wniosek o powrót dziecka do miejsca stałego pobytu, czy nie?

Sędzia: jakie jest stanowisko Prokuratury?

Prokurator: na tym etapie postępowanie wstrzymuję się z zajęciem stanowiska (jestem w stanie jeszcze to zrozumieć);

2. Etap zadawania pytań świadkom lub stronom – seria pytań nie na temat

Prokurator: (przykładowe pytanie) gdzie Pan spędzał z dzieckiem wakacje w 2018 r.

Ja: Wysoki Sądzie, wnoszę o uchylenie pytania.

Sąd: Uchylam pytanie

Prokurator: dlaczego dwa lata temu nie zgadzał się Pan, żeby dziecko poszło do przedszkola?

Ja: Wysoki Sądzie, wnoszę o uchylenie pytania

Sąd: Uchylam pytanie

(kilka razy powtórka sytuacji)

Prokurator: to jak mam Wysoki Sądzie zadawać pytania, skoro Sąd mi uchyla wszystkie pytania?

3. Ostateczne stanowiska stron. Ze sprawy wynika ewidentnie, że matka uprowadziła dziecko do Polski/bezprawnie zatrzymała dziecko w Polsce

Sąd: Jakie jest stanowisko Prokuratury

Prokurator: Wnoszę o oddalenie wniosku (czyli pozostanie dziecka w Polsce)

 

No tak, jestem trochę złośliwa. Ale ten schemat powtarza się od lat w postępowaniach z konwencji haskiej. Z jeszcze większą wyrazistością – od czasu reformy procedury (pisałam o tym tu), bo od tego czasu spotykam sędziów, którzy rozumieją o co chodzi w konwencji haskiej. Wcześniej bywało z tym różnie… Teraz sędziowie pilnują, by postępowanie dowodowe nie odbiegało od tematu postępowania.

A gdyby tak wnieść o powrót dziecka?

Niestety nie przypominam sobie jednej sprawy :-(, w której Prokurator zająłby stanowisko inne niż zmierzające do pozostania dziecka w Polsce. Oczywiście, wolno Prokuratorom zajmować takie stanowisko. Problem w tym, że Prokuratura ma stać na straży dobra dziecka, no i przy okazji prawa. Na podstawie spraw, w których uczestniczyłam, wnioskuję, że zdaniem Prokuratury (jestem gotowa do dyskusji) dobro dziecka podlegającego konwencji haskiej to ZAWSZE pozostanie z matką w Polsce. Automatycznie! Niezależnie od okoliczności sprawy. Na pewno zdarzają się takie sprawy, w których pozostanie dziecka w Polsce jest uzasadnione. Ale oczekiwałabym od Prokuratury obiektywizmu, a nie – automatyzmu.

Dodam na marginesie, że moja ostatnia rozprawa w sprawie z konwencji haskiej dostarczyła mi dużo wrażeń ze strony Prokuratora reprezentującego Urząd Prokuratorski. Pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się, że Prokurator (pierwszy raz p. Prokuratora na oczy widziałam) odmówił zajęcia na rozprawie miejsca koło mnie tj. pełnomocnika wnioskodawcy. Pan Prokurator zajął miejsce na ławce dla publiczności. Do tej pory, a jest to ustalone miejsce prokuratora na rozprawie, miałam po mojej lewicy “wroga” wnoszącego o oddalenie mojego wniosku (niejednokrotnie bardzo sympatycznej osoby, z którą na korytarzu można było normalnie porozmawiać).

To jeszcze nic, bo w oczekiwaniu na postanowienie kończące sprawę poszłam za Prokuratorem (a chciałam sprawdzić, co się będzie działo – złośliwe babsko ze mnie…) i postawiłam teczkę na tej samej ławce co Prokurator. Jak się “wydało”, że to ja :-), Prokurator zabrał teczkę i poszedł w przeciwległy kąt korytarza przed salą. Coś jest ze mną nie tak? Groźna jestem (no miło tak o sobie pomyśleć ;-))?

Po co o tym piszę?

Bo mam nadzieję, że ktoś, od kogo zależy reprezentowanie Prokuratury przeczyta ten wpis. Nie trzeba się ze mną zgadzać, ale może ten tekst da coś komuś do myślenia i interes dziecka zostanie nieco zobiektywizowany w innych wystąpieniach Prokuratorów w sprawach z konwencji haskiej. No tak mi się marzy… 

Na koniec kilka słów wytłumaczenia dlaczego przez chwilę nie pisałam na blogu. Byłam w Antwerpii na Uniwersyetecie na szkoleniu z konwencji haskiej, o dobru dziecka właśnie… A tak wygląda strefa studentów na Uniwersytecie – zazdroszczę…

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

4
Gru

LEXMONITOR – RZETELNA WIEDZA PRAWNA

Rzetelna wiedza w internecie

W internecie można znaleźć wszystko. To cudowne, ale internet ma też swoje wady. Jeżeli nie znasz się na prawie trudno Ci będzie ocenić, czy informacje znalezione w sieci są rzetelne i aktualne (na moich blogach zamieszczona jest data wpisu właśnie dla umożliwienia weryfikacji aktualności wiadomości). Jeżeli ściągnąłeś z internetu wzór pozwu z wnioskiem o pominięcie posiedzenia pojednawczego to ja od razu wiem, że to nieaktualny staroć. Tobie będzie to trudno się zorientować.

Nie będzie niespodzianką, że nie tylko ja prowadzę blogi prawnicze :-). Co więcej nie byłam pierwsza. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że pierwszą (albo jedną z pierwszych) była Katarzyna Przyborowska z blogiem: temidajestkobieta.

Lexmonitor

Zdarza się, że i ja szukam informacji w internecie. Nie znam się przecież na wszystkim. Często szukam na www.lexmonitor.pl To serwis gromadzący wpisy na blogach prawniczych w kolejności ich zamieszczenia. Z boku strony jest jednak pomoc w postaci grup zagadnień i spisów blogów. Jeżeli jesteś zainteresowany tematem to najłatwiej znaleźć blogi tematyczne właśnie na tej stronie.

To trochę “prywata” bo wpisy na moich blogach też są na lexmonitor :-), ale warto czasem odwiedzić blogi “konkurencji”. Jezeli masz chwilę – zajrzyj. Ja czytam od czasu do czasu:

Na lexmonitor.pl jest zgromadzonych dużo więcej wartościowych informacji. Niestety doba jest za krótka :-).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

25
Lis

ZARZĄD SUKCESYJNY DLA FIRM RODZINNYCH

 Nareszcie zarząd sukcesyjny

Ja tu sobie milczę na blogu ;-), a wczoraj weszła w życie istotna ustawa: “o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Ustawa zaczęła obowiązywać (z drobnymi wyjątkami) dokładnie od 24 listopada 2018 r. W skrócie – to remedium na komplikacje w firmach spowodowanych śmiercią osób prowadzących działalność gospodarczą. Może to nie zabrzmi zgrabnie, ale z dobrodziejstwa ustawy mogą korzystać spadkobiercy tylko tych osób prowadzących działalność gospodarczą, które zmarły począwszy od dzisiaj tj. 25 listopada 2018 r. (art. 125 ustawy).

Ustawa była bardzo potrzebna!

Dzisiejszy wpis to tylko podstawowe informacje. Ustawa jest obszerna i wymaga szczegółowego omówienia. Będę się starała powoli przedstawiać na blogu rozwiązania wprowadzone na wypadek śmierci przedsiębiorcy.

Przedsiębiorstwo w spadku

Ustawa wprowadza nowe pojęcie – przesiębiorstwo w spadku. Jest to przedsiębiorstwo – w skrócie – działające do śmierci spadkodawcy obejmujące zarówno:

 1. składniki materialne (ruchomości i nieruchomości) jak i niematerialne (np. know-how, patent itp.) przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. udział w przedsiębiorstwie małżonka zmarłego przesiębiorcy jeżeli przedsiębiorstwo było objęte wspólnością majątkową małżeńską;
 3. składniki materialne i niematerialne uzyskane przez zarządcę sukcesyjnego od objęcia zarządu do wygaśnięcia zarządu.

Zarząd sukcesyjny – kto i jak?

Zacznę od bardzo praktycznej informacji: zarządcę sukcesyjnego może powołać przedsiębiorca.

Kogo może wskazać przedsiębiorca na zarządcę sukcesyjnego? Zgodnie z brzmieniem art. 9 ust 1 pkt 1 przedsiębiorca może wskazać określoną osobę. Może zastrzec, że z chwilą śmierci przedsiębiorcy wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym. Dodam od razu, że wskazanie zarządcy sukcesyjnego musi identyfikować osobę z: imienia i nazwiska, imion rodziców oraz PESEL. Osoba wskazana na zarządcę sukcesyjnego musi się legitymować pełną zdolnością do czynności prawnych. Wobec zarządcy sukcesyjnego nie może być orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Funkcji zarządcy sukcesyjnego nie może pełnić na raz więcej niż jedna osoba.

Dwa istotne warunki:

 1. do ważności wyboru zarządcy sukcesyjnego wymagana jest forma pisemna;
 2. konieczne jest zgłoszenie wyboru co CEIDG

Jeżeli pierwszy warunek nie zostanie spełniony to wybór będzie nieważny. Brak zgłoszenia do CEIDG powoduje, że wybór nie wywołuje skutków. W takim wypadku konieczne jest powołanie zarządcy sukcesyjnego przez osoby wskazane w ustawie już po śmierci przedsiębiorcy.

Warto pamiętać, że warunkiem podjęcia funkcji zarządcy sukcesyjnego jest dokonanie wpisu do CEIDG (nie mylić ze złożeniem wniosku) – art. 12 ust. 11 ustawy.

Zarząd sukcesyjny – do kiedy?

Trzeba mieć na uwadze, że ustawa wprowadza  krótkie terminy. Zarząd sukcesyjny wygasa z mocy prawa z:

 • upływem 2 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeżeli w tym okresie żaden ze spadkobierców przedsiębiorcy nie przyjął spadku (a zapisobierca windykacyjny nie przyjął zapisu windykacyjnego),  chyba że zarządca sukcesyjny działa na rzecz małżonka przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku;
 • dniem uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli spadek w całości nabył jeden spadkobierca;
 • dniem nabycia przedsiębiorstwa w spadku w całości przez jedną osobę w wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa w spadku przez spadkobiercę lub małżonka zmarłego przedsiębiorcy (sprzedaż udziału małżonka innemu spadkobiercy);
 • upływem miesiąca od dnia wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG, chyba że w tym okresie powołano kolejnego zarządcę sukcesyjnego;
 • dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
 • dniem dokonania działu spadku obejmującego przedsiębiorstwo w spadku;
 • upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Jeżeli zarządca jest nadal potrzebny, mimo spełnienia któregoś z powyższych warunków, istnieje możliwość przedłużenia (jeszcze przed wygaśnięciem zarządu) okresu zarządu sukcesyjnego na czas nie dłuższy niż 5 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Przedłużyć okreś zarządu sukcesyjnego może tylko sąd. Sąd w orzeczeniu oznacza na jaki okres zarząd sukscesyjny został przedłużony. Ważne – jeżeli zajdzie którać przesłanka wygaśnięcia zarządu po wydaniu orzeczenia o przedłużeniu zarządku sukcesyjnego (poza ostatnią – upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy) to zarząd wygasa zgodnie z zasadą podstawową.

Tyle na początek. Osoby szukające pytania dlaczego wprowadzono takie a nie inne rozwiązania mogę odesłać do uzasadnienia projektu ustawy – tutaj.

Zapraszam do odwiedzania bloga i czytania następnych wpisów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

28
Paź

DLACZEGO TAK DŁUGO?

Jeżeli zastanawiasz się dlaczego tak długo czekasz na rozprawę postaram się odpowiedzieć na to pytanie.

Pracuję jako adwokat od ponad 15 lat, a po sądach biegam od ponad 18 lat. Nigdy nie było tak źle jak teraz. Strony postępowań denerwują się, że tak długo czekają na rozprawy, że sądy nic nie robią, że obywatele płacą podatki i co…

Czy mają rację?

Mają rację, że się denerwują na tempo rozpoznawania spraw, ale … na tym się na ogół kończy. Od razu usłyszałam niewypowiedzane jeszcze zarzuty, że sędziowie to darmozjady, którzy nic nie robią i nic nie umieją, a panie w sekretariatach przede wszystkim zajmują się piciem kawy. Jasne i nie będę z tym polemizować, ale to zdecydowana mniejszość. Przeciętny człowiek lubi wykonywać pracę dobrze i czerpać z tego satysfakcję.

Dlaczego więc czekamy tak długo?

Brakuje sędziów

Ostatnio zapytałam sędzię dlaczego od 3 miesięcy nie wyznaczyła posiedzenia na rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie? Zaznaczę, że sędzia pracowita i zaangażowana w to co robi. Odpowiedziała i zrobiło mi się jej żal. W wydziale jest 3 sędziów a wpływ spraw jest ogromny. Czy chcecie zgadnąć ile spraw ma w swoim referacie  na biegu jeden sędzia (tzn. ile ma spraw do rozstrzygnięcia)? 860 spraw!!!!!!! To jest liczba przekraczająca możliwości jednego człowieka. Ile byś nie zrobił i tak nie dasz rady. Doba ma 24 godziny. Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego nie ma więcej sędziów do pracy to zwróć swoje oczy na Ministerstwo Sprawiedliwości. Od dwóch lat nie były ogłaszane konkursy na stanowiska sędziowskie. Jeżeli chcesz poznać szczegóły odsyłam do artykułu w Gazecie Prawnej.

Brakuje pracowników biurowych

Żeby sąd funkcjonował prawidłowo potrzebna jest rzesza pracowników sekretariatów. Tych już brakuje, a nawet bardzo brakuje. Niskie pensje, złe warunki pracy, przestarzałe systemy komputerowe. Co z tego może zachęcić pracownika do pozostania lub zatrudnienia w sądzie? Nic mi nie przychodzi do głowy. Ale prawda jest taka, że chętnych do pracy nie ma. Ostatnio koleżanka pracująca w sądzie tłumaczyła mi, że nowych pracowników nie można krytykować jak coś zrobią źle, bo jest duże ryzyko, że od razu się zwolnią. Tak źle nie było nigdy.

Dlaczego tak długo czekasz?

Jakiś czas temu na terminie wyznaczonym do ogłoszenia orzeczenia sędzia otworzyła na nowo rozprawę i bardzo przeprosiła, ale nie zdążyła napisać orzeczenia. Pierwsza taka sytuacja w moim życiu, ale muszę przyznać, że niezmiernie szanuję sędziego, który uczciwie powiedział, że nie dał rady. Kolejny termin ogłoszenia zaczął się od tego, że protokolantka (właśnie przyuczająca się do obsługi systemu) pomyliła sprawy i zaczęła nagrywać naszą sprawę do innej sygnatury. Ostatecznie ogłoszenie sie odbyło. Kilka lat temu nikomu by się nie śniła taka sytuacja.

Jeżeli zsumujesz problemy opisane wyżej (a jest ich pewnie więcej) to nie dziw się, że Twoja sprawa czeka grzecznie w kolejce na czas sędziego. Złożyłeś wniosek lub pozew w sierpniu a rozprawa jest wyznaczona na styczeń 2019? Inaczej nie będzie dopóki reforma nie będzie dotyczyła rzeczywistych problemów.

Jeżeli czekałeś na termin długo i masz to “szczęście”, że rozprawa została wyznaczona 12 listopada b.r. to ciesz się, bo będziesz mógł odpocząć po święcie i znowu zaczekać kilka miesięcy na termin rozprawy. Nie licz jednak, że zostaniesz powiadomiony przez sąd o odwołaniu terminu. Po pierwsze nie ma kogo posadzić do wysyłania zawiadomień, po drugie – będzie za mało czasu, żeby zawiadomienie do Ciebie doszło. Jeżeli jedziesz z zagranicy na długo oczekiwaną rozprawę i nie śledzisz ostatnich wydarzeń w Polsce to “pocałujesz klamkę”, bo nie wiem, jak mógłbyś się dowiedzieć o nowym dniu wolnym i odwołaniu setek rozpraw w całym kraju.

Sądy są niedoinwestowane, a system pracy jest rodem z czasów króla ćwieczka. Kilka dobrych lat temu rozmawiałam z kolegą adwokatem z Litwy. Siedząc na konferencji w Niemczech w ciągu kilku minut wniósł apelację do sądu. Za pośrednictwem systemu elektronicznego. Ja będąc w Niemczech musiałabym spędzić kilka godzin na telefonach, mailach i byłabym skazana na pomoc pracowników, gdyż samodzielnie nie byłabym w stanie tego zrobić.

Jak zreformować sądownictwo?

Oczywiście nie mam gotowej recepty, ale zaczęłabym od zadania pracownikóm sądów tj. i sędziom i pracownikom biurowym pytania jak można usprawnić ich pracę. Oni wiedzą.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl