1
wrz

DAROWIZNA

Wpis z dnia 25. listopada 2012 r. przeniesiony z www.blog.kancelariaswaczyna.pl

Umowa darowizny to dość popularna umowa. Właściwie rzadko kiedy są z tą umową kłopoty. Napiszę dziś o dwóch sytuacjach, które najczęściej powodują problemy. Po pierwsze, chodzi o odwołanie darowizny. Nie będę rozwijać tematu darowizny jeszcze niewykonanej, bo taką można odwołać, jeżeli doszło do zmiany w majątku darczyńcy prowadzącej do niedostatku – darczyńca nie może wykonać umowy darowizny bez szkody dla swojego utrzymania.

Do kancelarii trafiają zwykle sprawy o odwołanie darowizny już wykonanej. Kiedy jest to możliwe? Wtedy, gdy obdarowany jest rażąco niewdzięczny wobec darczyńcy. Trzeba pamiętać, że na odwołanie darowizny (wyłącznie pisemnie) jest tylko, albo aż (zależy od punktu widzenia) rok od momentu dowiedzenia się o niewdzięczności. Oczywiście temat jest o wiele bogatszy, ale chodzi mi tu tylko o pokazanie możliwości.

Drugi „problem” pojawia się zwykle po śmierci darczyńcy: zaliczenie darowizny na poczet spadku. Mało kto o tym myśli (wie?), a po zawarciu umowy nie da się już nic z tym zrobić. Jeżeli do dziedziczenia dochodzi na podstawie ustawy (nie ma testamentu) między dziećmi, wnukami lub małżonkiem, to mają oni obowiązek zaliczyć na swoją schedę spadkową otrzymane od spadkobiercy (oczywiście za życia) darowizny (także zapisy windykacyjne, ale to nie temat na dziś). Remedium na taki skutek darowizny jest oświadczenie darczyńcy przy okazji zawierania umowy, że zwalnia się od obowiązku takiego zaliczenia obdarowanego. Chyba nigdy nie spotkałam się z taką umową, sądzę jednak, że powodem jest brak wiedzy o takiej możliwości. Cóż, już starożytni Rzymianie mawiali, że nieznajomość prawa szkodzi.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

Anna 6 grudnia, 2015 o 15:45

dzień dobry,

Co jest dowodem na przyjęcie/danie/odebranie darowizny? to musi być pisemna umowa/zeznania świadków ? jak to jest z takimi sytuacjami przy podziale majątku?

proszę o odpowiedź
Anna

swaczyna 15 grudnia, 2015 o 21:57

Dowody można zgłaszać różne. Najważniejsze pytanie, to co przekona sąd. Nie ma na Pani pytanie odpowiedzi uniwersalnej. Proszę skonsultować się z adwokatem – przedstawić sytuację, powiedzieć, jakimi dowodami Pani dysponuje.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: