1
Sep

DAROWIZNA

Wpis z dnia 25. listopada 2012 r. przeniesiony z www.blog.kancelariaswaczyna.pl

Umowa darowizny to dość popularna umowa. Właściwie rzadko kiedy są z tą umową kłopoty. Napiszę dziś o dwóch sytuacjach, które najczęściej powodują problemy. Po pierwsze, chodzi o odwołanie darowizny. Nie będę rozwijać tematu darowizny jeszcze niewykonanej, bo taką można odwołać, jeżeli doszło do zmiany w majątku darczyńcy prowadzącej do niedostatku – darczyńca nie może wykonać umowy darowizny bez szkody dla swojego utrzymania.

Do kancelarii trafiają zwykle sprawy o odwołanie darowizny już wykonanej. Kiedy jest to możliwe? Wtedy, gdy obdarowany jest rażąco niewdzięczny wobec darczyńcy. Trzeba pamiętać, że na odwołanie darowizny (wyłącznie pisemnie) jest tylko, albo aż (zależy od punktu widzenia) rok od momentu dowiedzenia się o niewdzięczności. Oczywiście temat jest o wiele bogatszy, ale chodzi mi tu tylko o pokazanie możliwości.

Drugi „problem” pojawia się zwykle po śmierci darczyńcy: zaliczenie darowizny na poczet spadku. Mało kto o tym myśli (wie?), a po zawarciu umowy nie da się już nic z tym zrobić. Jeżeli do dziedziczenia dochodzi na podstawie ustawy (nie ma testamentu) między dziećmi, wnukami lub małżonkiem, to mają oni obowiązek zaliczyć na swoją schedę spadkową otrzymane od spadkobiercy (oczywiście za życia) darowizny (także zapisy windykacyjne, ale to nie temat na dziś). Remedium na taki skutek darowizny jest oświadczenie darczyńcy przy okazji zawierania umowy, że zwalnia się od obowiązku takiego zaliczenia obdarowanego. Chyba nigdy nie spotkałam się z taką umową, sądzę jednak, że powodem jest brak wiedzy o takiej możliwości. Cóż, już starożytni Rzymianie mawiali, że nieznajomość prawa szkodzi.

{ 2 comments… read them below or add one }

Anna December 6, 2015 at 15:45

dzień dobry,

Co jest dowodem na przyjęcie/danie/odebranie darowizny? to musi być pisemna umowa/zeznania świadków ? jak to jest z takimi sytuacjami przy podziale majątku?

proszę o odpowiedź
Anna

Reply

swaczyna December 15, 2015 at 21:57

Dowody można zgłaszać różne. Najważniejsze pytanie, to co przekona sąd. Nie ma na Pani pytanie odpowiedzi uniwersalnej. Proszę skonsultować się z adwokatem – przedstawić sytuację, powiedzieć, jakimi dowodami Pani dysponuje.

Reply

Leave a Comment

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem swaczyna@kancelariaswaczyna.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: