6
wrz

DOMNIEMANIE OJCOSTWA W TRAKCIE MAŁŻEŃSTWA, ZAPRZECZENIE OJCOSTWA

Tym wpisem realizuję zamówienie z mojego bloga o rozwodach (www.blogrozwod.pl). Tak się złożyło, że w krótkim czasie dostałam kilka komentarzy z prośbą o poruszenie tematu uznania, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa. Nie są to kwestie wiążące się bezpośrednio z rozwodem, więc przeniosłam się tutaj.

Zacznę od domniemania ojcostwa dziecka urodzonego w trakcie małżeństwa i zaprzeczenia ojcostwa. Dlaczego? Ano, dlatego, że uznać ojcostwo, czy też sądowo ustalić ojcostwo, można tylko wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki.

Domniemanie ojcostwa dziecka pochodzącego z małżeństwa zachodzi wtedy, gdy

  • dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia – domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki (nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji);
  • dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa – domniemywa się, że ojcem jest drugi mąż matki (™od 1. listopada 2015 r. – domniemanie ojcostwa nie będzie dotyczyło przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki)

Wiem, że to trochę zawiłe, ale nic na to nie poradzę. Najważniejszy jest efekt domniemania ojcostwa – nawet, jeśli ojcem biologicznym nie jest mąż matki, to właśnie mąż matki będzie ojcem wpisanym do aktu urodzenia dziecka. Koniec – kropka. Nie da się wytłumaczyć urzędnikowi, że jest inaczej, bo urzędnik nie może nic poradzić na obowiązujące prawo. I tak wpisze do aktu urodzenia dane osoby, na którą wskazuje domniemanie ojcostwa, bo nie ma innej możliwości.

Na szczęście jest na to rada, ale bez sądu się nie obędzie. Należy wnieść powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. Wyłącznie sąd jest w stanie pomóc w takiej sytuacji. Wprawdzie w wyniku postępowania o zaprzeczenie ojcostwa nie osiągnie się od razu wpisu ojca biologicznego do aktu urodzenia dziecka, ale droga będzie otwarta.

Kto może wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa? Matka dziecka w terminie 6 miesięcy od urodzenia dziecka, mąż matki w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o urodzeniu dziecka, ale nie później niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości i w końcu samo dziecko, ale w terminie 3 lat od osiągnięcia pełnoletniości. Oprócz osób bezpośrednio zainteresowanych, powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. Co istotne organy te nie są ograniczone terminami, ale muszą kierować się dobrem dziecka i interesem społecznym.

Na czym polega postępowanie? Trzeba po prostu wykazać, że mąż matki nie jest ojcem biologicznym. Oczywiście z pomocą przychodzi badanie DNA dające wyniki graniczące z pewnością (99,9999%), a jeżeli takiego badania nie da się przeprowadzić (bywa i tak), pozostają inne, mniej pewne środki dowodowe.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: