12
lut

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA

Jestem w Strasburgu na szkoleniu organizowanym przez Europäische Rechtsakademie (ERA). To dobra okazja, żeby napisać o samym Trybunale.

Po co jest Trybunał i co nam może dać?

Europejski Trybunał Praw Człowieka odpowiada za przestrzeganie Europejska Konwencja Praw Człowieka . Konwencja jest w Polsce i pozostałych państwach Rady Europy (spis państw jest dostępny spis państw) częścią prawa krajowego. Co ważne konwencja chroni nie tylko obywateli państw związanych konwencją, ale wszystkie osoby podlegające jurysdykcji sądów (np. obcokrajowca mieszkającego na terenie danego państwa).

Skargę do Trybunału można napisać w sytuacji, gdy państwo związane konwencją naruszyło konwencję. Jednak warunkiem złożenia skargi jest wykorzystanie w pierwszej kolejności wszystkich środków odwoławczych w danym kraju. Kolejny warunek to nieprzekraczalny termin 6 miesięcy od uprawomocnienia się ostatecznego orzeczenia krajowego. Podstawą skargi może być oczywiście wyłącznie naruszenie konwencji przez państwo.

Szczegółowe informacje dotyczące samego Trybunału, jak i złożenia skargi można znaleźć na stronie internetowej (informacje po polsku są dostępne strona www). Ze strony można też pobrać broszury, czy obejrzeć film.

Należy pamiętać, że Trybunał nie jest kolejną instancją. Trybunał nie zmienia niekorzystnego dla strony orzeczenia. W razie stwierdzenia naruszenia konwencji Trybunał może przyznać „słuszne zadośćuczynienie”.

Udział adwokata nie jest obowiązkowy na początkowym etapie wniesienia skargi. Dopiero po poinformowaniu rządu danego państwa o wniesieniu skargi do Trybunału wymagana jest reprezentacja przez prawnika. Należy pamiętać, że wiele skarg jest odrzucanych jeszcze na wstępnym etapie badania skargi.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

Wypadekprzypracy.pl 25 lutego, 2016 o 10:51

Właśnie przez to, że wiele skarg kierowanych do ETPC jest przez tą instytucję odrzucanych już na wstępnym etapie wielu, których prawa nie są szanowane traci wiarę w sprawiedliwość.

swaczyna 25 lutego, 2016 o 11:53

Skłamałambym, gdybym powiedziała, że jestem w tych kwestiach bardzo doświadczona, ale gdyby każda skarga z całego uprawnionego świata była przyjmowana, to ludzie też nie wierzyliby w sprawiedliwość. Tak to już jest. To nie znaczy, że nie należy korzystać z tej drogi dochodzenia sprawiedliwości. Zawsze wychodzę z założenia, że warto próbować.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: