4
maj

KTO NAS MOŻE REPREZENTOWAĆ W SĄDZIE?

Nie ma co ukrywać, mam pewne zaległości na blogu i z góry przepraszam za następne zaległości. Przede mną czas wyjazdów służbowych i prywatnych, ale i tak będę się starała umieszczać wpisy, choć pewnie mniej regularnie.
Pytanie zadane w tytule wpisu jest niby proste, ale dla wielu odpowiedź nie jest oczywista. Każdy od razu zakrzyknie – adwokat, lub radca prawny. I to oczywiście racja – oni zawsze. Dodatkowo, jeżeli mowa o profesjonalistach, należy wspomnieć o rzecznikach patentowych, którzy mogą reprezentować strony w postępowaniu w sprawach własności przemysłowej. Ale pełnomocnikami mogą być nie tylko profesjonaliści. Poza przedstawicielami wyspecjalizowanych zawodów prawniczych pełnomocnikami mogą być także członkowie najbliższej rodziny: rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) oraz osoby dzieci adoptowane. Mogą to być także osoby związane z osobą udzielającą pełnomocnictwa umowami cywilnoprawnymi (sprawujące zarząd majątkiem lub interesami strony lub pozostające ze stroną w stałym stosunku zlecenia o ile przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia). Jeżeli w procesie po jednej stronie występuje więcej osób, osoby takie mogą także być swoimi pełnomocnikami (współuczestnik sporu).
Nie będę tu wspominać o szczegółowych przepisach dotyczących rolników, ustalania ojcostwa itp. Zainteresowanych odsyłam do art. 87 kodeksu postępowania cywilnego.
Na koniec słów parę o pełnomocnikach – nieprofesjonalistach. Na pewno jest pewna kategoria spraw, w których osoby te mogą godnie zastąpić swoich mocodawców. Należy jednak oceniać swoją sprawę realnie i zastanowić się, czy ta nasza, to właśnie taka sprawa. I choć w większości spraw nie ma przymusu adwokackiego, tzn. obowiązku posiadania profesjonalnego pełnomocnika, to warto rozważyć skorzystanie choćby z porady prawnej. Niestety nieznajomość prawa szkodzi.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: