19
mar

NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA

Niegodność dziedziczenia może – mówiąc wprost – przekreślić nadzieje na spadek. Niby nic się nie stało – spadkodawca nie sporządził testamentu powołującego inną osobę do spadku a i tak – „nici” z dziedziczenia.

Niegodność dziedziczenia

Czym jest niegodność dziedziczenia?

To możliwość wyłączenia od dziedziczenia spadkobiercy ze względu na nieetyczne zachowanie.

Artykuł 928 kodeksu cywilnego przewiduje następujące powody dla uznania za niegodnego dziedziczenia spadkobiercy, który:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy
  • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Spadkobiercę niegodnego dziedziczenia traktuje się tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Trzeba podkreślić, że spełnienie którejkolwiek przesłanki nie powoduje uznania kogoś za niegodnego dziedziczenia automatycznie (z mocy prawa).

O niegodności dziedziczenia orzeka sąd rejonowy na żądanie osoby zainteresowanej.

Za niegodnego może być także osoba uprawniona do zachowku.

Terminy

A jakże, są – pierwszy termin to rok od dowiedzenia się o przyczynach niegodności.

Drugi termin – trzy lata od otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

Jeżeli masz informacje uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o uznanie za niegodnego dziedziczenia nie możesz zwlekać w nieskończoność. Po upływie jednego lub drugiego terminu nawet „najtrwardsze” dowody nie pomogą.

Gdzie i jak złożyć pozew?

Sądem właściwym jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy w Polsce.

Jeżeli nie da się na tej podstawie ustalić sądu to wniosek należy skierować do sądu położenia majątku spadkowego.

Ile to kosztuje?

To zależy od wartości udziału spadkowego (przedmiot sporu), jaki przypada kandydatowi na niegodnego dziedziczenia.

Sprawa o uznanie za niegodnego dziedziczenia jest sprawą majątkową, co oznacza, że pozew należy opłacić kwotą w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

Przebaczenie

Trzeba wiedzieć, że dopuszczenie się któregoś z czynów wymienionych w art. 928 k.c. nie wywoła opisanych tam skutków, jeżeli spadkodawca przebaczył spadkobiercy, który może być uznany za niegodnego dziedziczenia.

Co to w praktyce oznacza?

Postępowanie dowodowe w toku postępowania sądowego.

Agnieszka Swaczyna
adwokat

Photo by Tommaso Curre on Unsplash

***

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka urodzonego po śmierci spadkodawcy

I znów informacja od czytelnika zainspirowała mnie do nowego wpisu.

Zapraszam do obejrzenia nagrania [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

Nat 25 marca, 2019 o 12:55

Szanowna Pani Mecenas, można jeszcze dodać, że w miejsce osoby uznanej za niegodną dziedziczenia wchodzi jej zstępny a ten zstępny może (po przyjęciu spadku) udział w spadku darować osobie uznanej za niegodną.

swaczyna 15 maja, 2019 o 20:04

Właściciel może zrobić ze swoją własnością co tylko chce. Dziękuję za komentarz.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: