9
cze

NIEWAŻNOŚĆ TESTAMENTU – NIEKONSTYTUCYJNOŚĆ ART. 945 § 2 k.c.

Wpis przeniesiony z bloga: www.kancelariaswaczyna.pl

Artykuł 945 § 1 k.c. określa przyczyny nieważności testamentu. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie panuje pogląd, że nieważność ta ma charakter bezwzględny. Artykuł 945 § 2 k.c. ustanawia jednak terminy zawite dla powołania się na nieważność testamentu – trzyletni, liczony od momentu dowiedzenia się o przyczynie nieważności testamentu i dziesięcioletni – od daty otwarcia spadku. Potrzeba ograniczenia w czasie możliwości powołania się na nieważność testamentu, dyscyplinująca osobę chcącą się powołać na takie okoliczności (a tempore scientiae), nie budzi większych wątpliwości, choć właściwszy byłby termin – nawet krótszy np. roczny – ale liczony od daty dowiedzenia się o ogłoszeniu testamentu. Jednak ograniczenie w czasie terminem 10-cioletnim (a tempore facti) w rzeczywistości prowadzi do naruszenia konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do dziedziczenia. Z art. 64 ust. 1 konstytucji wynika prawo każdego do dziedziczenia, co znajduje podstawę w art. 21 ust. 1 konstytucji statuującego zasady ustrojowe państwa i wskazującego kierunki rozwoju prawa cywilnego. Uregulowania dotyczące dziedziczenia muszą jednak uwzględniać zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 konstytucji). Trudno przecież uznać, że dziedziczenie na podstawie nieważnego testamentu uwzględnia te zasady. Podobnie, odsunięcie od dziedziczenia osoby, która byłaby spadkobiercą, gdyby nie stwierdzono nabycia spadku na podstawie nieważnego testamentu, nie może być ocenione jako sprawiedliwe.

W doktrynie uzasadnia się wspomniane ograniczenie czasowe potrzebą zapewnienia stabilności stosunków majątkowych i bezpieczeństwa obrotu. Nie wydaje się to jednak trafne. Przeczy tej tezie możliwość (nieograniczona w czasie) uchylenia lub zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 679 k.p.c.). W rzeczywistości ograniczenie w czasie możliwości powołania się na nieważność testamentu wynika z ciężaru dowodu spoczywającego na osobie powołującej się na nieważność. Zwykle im więcej czasu upłynie od otwarcia spadku, tym trudniej udowodnić okoliczności istotne dla stwierdzenia nieważności. Nie można jednak wykluczyć, że mimo upływu ustawowego dziesięcioletniego terminu od otwarcia spadku nadal będzie to możliwe. Dlaczego nie poddać ewentualnych dowodów ocenie sędziego, jak w każdym postępowaniu sądowym?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

Urszula 16 września, 2019 o 18:13

Brat moj mial dlugi od 2003 r. Firma windykacyjna ktora kupila dlugi brata podwaza testament sporzadzony przez moja mame a sad wydal wYork ze wnuk czyli moj Syn dziedziczy w calosci ale firma windykacyjna sie odwoluje ,moja mama byla sprawna na umysle pistachio testament Kotrys byl sporzadzony notarialnie I otwarty w 2018 r. Na rozprawie . Prosze o rade brat jest alkocholikiem nie wiemy gdzie przebywa a firma windykacyjna Che usunac nas z domu

swaczyna 17 września, 2019 o 11:42

Jedyna rada – udać się do adwokata po poradę. Moim zdaniem nie da się tego zrobić rzetelnie przez internet.

Urszula 16 września, 2019 o 18:43

Przegladam te strony pierwszy raz wczesniej korzystalam z innych informacji i bardzo mi sie podoba ten blog I teraz wiem gdzie szukac rzetelnych i dobrych informacji

Poprzedni wpis:

Następny wpis: