15
Nov

PODATEK OD SPADKÓW

Ci, którzy mnie znają wiedzą, że nie zajmuję się podatkami. Nienawidzę tego i nie znam się na tym. Jak tylko ktoś ma problem podatkowy przy okazji prowadzonej przeze mnie sprawy, odsyłam go do specjalisty. Jedyny, naprawdę jedyny podatek, o którym cokolwiek wiem (na pewno nie wszystko), poza tym, że istnieje, to podatek od spadków. Muszę wiedzieć, skoro zajmuję się sprawami spadkowymi – bo sprawy spadkowe bardzo lubię.

Podatek od spadków i darowizn (bo to jest dopiero pełna nazwa) dotyczy tych, którzy nabyli własność rzeczy znajdujących się w Polsce lub praw wykonywanych w Polsce, w drodze: dziedziczenia (spadek), zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, czy zachowku (o ile nie został zrealizowany przez darowiznę, dziedziczenie lub zapis). Podatkowi podlega też nabycie rzeczy znajdujących się poza granicami Polski, czy praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli nabywca jest w chwili otwarcia spadku obywatelem polskim, lub ma miejsce stałego pobytu w Polsce. Muszę podkreślić, że dalej będę pisać wyłącznie o dziedziczeniu.

Warto pamiętać, że ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje wyjątki od zasady opodatkowania (at. 3 ustawy). Nie będę tego tematu rozwijać. Zainteresowanych odsyłam do ustawy.

To, co napisałam wyżej, to tylko wstęp. Najważniejsze, co chcę w tym wpisie przekazać to informacja, że małżonek spadkodawcy, dzieci, wnuki i prawnuki itd., rodzice, pasierb, rodzeństwo, ojczym oraz macocha (taka to jest wyliczanka w ustawie) mogą uzyskać zwolnienie od podatku jeżeli w terminie 6 miesięcy od:

  • daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (data uprawomocnienia to nie jest data otrzymania odpisu orzeczenia, plus informacja, o której już kiedyś pisałam: sąd nie przysyła do domu orzeczeń, jeżeli strona tego nie zamówiła i nie opłaciła) lub
  • daty zarejestrowania poświadczenia dziedziczenia (dokument sporządzany przez notariusza) lub europejskiego poświadczenia spadkowego

zgłosi nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Innymi słowy, należy wypełnić deklarację podatkową i złożyć w urzędzie skarbowym pamiętając o terminie. Jeden dzień za późno i płaci się podatek. Koniecznie trzeba o tym pamiętać.

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem swaczyna@kancelariaswaczyna.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: