15
czerwiec

UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Wpis z dnia 7.06.2011, przeniesiony z www.blog.kancelariaswaczyna.pl

Ubezwłasnowolnienie zwykle kojarzy się wszystkim fatalnie. Zupełnie niesłusznie. Często członkowie rodziny, którzy zgłaszają się po poradę dotyczącą ubezwłasnowolnienia przeżywają rozterki, bo uważają (albo boją się, że otoczenie będzie tak uważało), że robią krewnemu krzywdę, chcąc go ubezwłasnowolnić. Kwestia podstawowa: ubezwłasnowolnienie orzeka się wyłącznie w interesie ubezwłasnowolnionego. Nie zdarzyło mi się uczestniczyć w sprawie (ani nawet słyszeć o takim przypadku), w której sąd ubezwłasnowolniłby kogoś bez powodu.

Przyczyną ubezwłasnowolnienia może być choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy lub inne zaburzenie psychiczne, w szczególności pijaństwo lub narkomania. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć małżonek, krewni w linii prostej (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki itd.), rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy. W sytuacji, gdy wniosek jest uzasadniony, a nie ma osób mogących złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie (lub osoby te nie chcą złożyć wniosku), wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć prokurator. Wniosek kieruje się do sądu okręgowego. W zależności od tego, czy osoba, która ma być ubezwłasnowolniona nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem, czy też potrzebuje tylko pomocy w prowadzeniu swoich spraw, sąd orzeka o ubezwłasnowolnieniu całkowitym, lub częściowym. Osoba, która ma być ubezwłasnowolniona musi być przebadana w trakcie postępowania przez psychiatrę lub neurologa oraz przez psychologa. Dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu sąd okręgowy zawiadamia sąd rejonowy o orzeczeniu, a sąd rejonowy z urzędu prowadzi sprawę o ustanowienie opiekuna lub kuratora (w zależności od rodzaju ubezwłasnowolnienia). Podkreślam, dzieje się to w odrębnej sprawie, już po ubezwłasnowolnieniu.

Ubezwłasnowolnienie nie musi trwać całe życie. Jeżeli przyczyny ubezwłasnowolnienia odpadną (ach ten piękny język prawniczy), a mówiąc po polsku, stan zdrowia ulegnie takiej poprawie, że ubezwłasnowolnienie nie będzie potrzebne, sąd może znieść (cofnąć) ubezwłasnowolnienie, bądź zamienić ubezwłasnowolnienie z całkowitego na częściowe. W ten sposób osoba ubezwłasnowolniona zyskuje możliwość pełniejszego, lub całkowicie samodzielnego funkcjonowania w obrocie prawnym.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: