30
paź

WYBÓR PRAWA SPADKOWEGO

Mimo przeciwieństw losu (mój komputer spędził weekend u informatyka) udało mi się jednak napisać wpis na bloga. Dzisiaj o europejskim prawie spadkowym. Nie ma co dyskutować – Polacy mieszkają na całym świecie i – co naturalne – na całym świecie zastanawiają się nad uporządkowaniem wszystkich spraw przed śmiercią, sprawiedliwym podziale majątku między krewnymi i nie tylko, wykluczeniem od dziedziczenia tych, którzy na dziedziczenie nie zasługują itd..

Zacznijmy od zasady podstawowej: prawem właściwym do spraw spadkowych jest prawo miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy z chwili śmierci. Pierwsze odstępstwo od tej zasady to bliższy związek spadkodawcy z innym krajem, ale – uwaga – ten bliższy związek musi być oczywisty. Pierwszy przykład z brzegu? Państwo X mieszkają na stałe w Myślenicach pod Krakowem (całe życie tam spędzili). W lipcu przenieśli się – na starość – do syna do Holandii. We wrześniu Pan X nagle zmarł. Miejscem zwykłego pobytu pana X była już Holandia, ale zdecydowanie silniej związany był z Polską, zatem – moim zdaniem – można twierdzić, że związek pana X z Polską był oczywiście bliższy niż z Holandią.

To jednak nie wszystko, co oferują nam przepisy (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, a wcześniej wówczas obowiązujący art. 64 ustawy prawo prywatne międzynarodowe). Warto pamiętać, że niektórzy mają możliwość dokonania wyboru prawa spadkowego, jakie będzie stosowane do spraw spadkowych po tym spadkodawcy. Taką możliwość mają te osoby, które mają inne obywatelstwo lub obywatelstwa niż obywatelstwo państwa, w którym mają miejsce stałego pobytu (w chwili wyboru prawa lub w chwili śmierci). Przykład? Nasz znajomy Pan X oprócz obywatelstwa polskiego ma też obywatelstwo belgijskie. Dzięki temu może dokonać wyboru belgijskiego prawa spadkowego. Taki wybór prawa jest ważny, jeżeli jest dokonany w sposób wyraźny (lub wynika z treści) „w oświadczeniu w formie rozrządzenia na wypadek śmierci”. Rozrządzeniem na wypadek śmierci jest w Polsce testament, ale w innych krajach mogą istnieć inne możliwości. Warto zainteresować się różnicami w przepisach spadkowych państw, w których mieszkamy, lub których obywatelstwo posiadamy. To otwiera drzwi do bardziej atrakcyjnych w danej sytuacji możliwości.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: