25
lis

ZARZĄD SUKCESYJNY DLA FIRM RODZINNYCH

Nareszcie zarząd sukcesyjny

Ja tu sobie milczę na blogu ;-), a wczoraj weszła w życie istotna ustawa: „o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”.

Ustawa zaczęła obowiązywać (z drobnymi wyjątkami) dokładnie od 24 listopada 2018 r.

Zarząd sukcesyjny

W skrócie – to remedium na komplikacje w firmach spowodowanych śmiercią osób prowadzących działalność gospodarczą.

Może to nie zabrzmi zgrabnie, ale z dobrodziejstwa ustawy mogą korzystać spadkobiercy tylko tych osób prowadzących działalność gospodarczą, które zmarły począwszy od dzisiaj tj. 25 listopada 2018 r. (art. 125 ustawy).

Ustawa była bardzo potrzebna!

Dzisiejszy wpis to tylko podstawowe informacje. Ustawa jest obszerna i wymaga szczegółowego omówienia.

Będę się starała powoli przedstawiać na blogu rozwiązania wprowadzone na wypadek śmierci przedsiębiorcy.

Przedsiębiorstwo w spadku

Ustawa wprowadza nowe pojęcie – przedsiębiorstwo w spadku.

Jest to przedsiębiorstwo – w skrócie – działające do śmierci spadkodawcy obejmujące zarówno:

 1. składniki materialne (ruchomości i nieruchomości) jak i niematerialne (np. know-how, patent itp.) przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej
 2. udział w przedsiębiorstwie małżonka zmarłego przesiębiorcy jeżeli przedsiębiorstwo było objęte wspólnością majątkową małżeńską
 3. składniki materialne i niematerialne uzyskane przez zarządcę sukcesyjnego od objęcia zarządu do wygaśnięcia zarządu.

Zarząd sukcesyjny – kto i jak?

Zacznę od bardzo praktycznej informacji: zarządcę sukcesyjnego może powołać przedsiębiorca.

Kogo może wskazać przedsiębiorca na zarządcę sukcesyjnego?

Zgodnie z brzmieniem art. 9 ust 1 pkt 1 przedsiębiorca może wskazać określoną osobę. Może zastrzec, że z chwilą śmierci przedsiębiorcy wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

Dodam od razu, że wskazanie zarządcy sukcesyjnego musi identyfikować osobę z: imienia i nazwiska, imion rodziców oraz PESEL.

Osoba wskazana na zarządcę sukcesyjnego musi się legitymować pełną zdolnością do czynności prawnych.

Wobec zarządcy sukcesyjnego nie może być orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Funkcji zarządcy sukcesyjnego nie może pełnić na raz więcej niż jedna osoba.

Dwa istotne warunki:

 1. do ważności wyboru zarządcy sukcesyjnego wymagana jest forma pisemna
 2. konieczne jest zgłoszenie wyboru co CEIDG.

Jeżeli pierwszy warunek nie zostanie spełniony to wybór będzie nieważny.

Brak zgłoszenia do CEIDG powoduje, że wybór nie wywołuje skutków.

W takim wypadku konieczne jest powołanie zarządcy sukcesyjnego przez osoby wskazane w ustawie już po śmierci przedsiębiorcy.

Warto pamiętać, że warunkiem podjęcia funkcji zarządcy sukcesyjnego jest dokonanie wpisu do CEIDG (nie mylić ze złożeniem wniosku) – art. 12 ust. 11 ustawy.

Zarząd sukcesyjny – do kiedy?

Trzeba mieć na uwadze, że ustawa wprowadza krótkie terminy.

Zarząd sukcesyjny wygasa z mocy prawa z:

 • upływem 2 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeżeli w tym okresie żaden ze spadkobierców przedsiębiorcy nie przyjął spadku (a zapisobierca windykacyjny nie przyjął zapisu windykacyjnego),  chyba że zarządca sukcesyjny działa na rzecz małżonka przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku;
 • dniem uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli spadek w całości nabył jeden spadkobierca;
 • dniem nabycia przedsiębiorstwa w spadku w całości przez jedną osobę w wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa w spadku przez spadkobiercę lub małżonka zmarłego przedsiębiorcy (sprzedaż udziału małżonka innemu spadkobiercy);
 • upływem miesiąca od dnia wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG, chyba że w tym okresie powołano kolejnego zarządcę sukcesyjnego;
 • dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
 • dniem dokonania działu spadku obejmującego przedsiębiorstwo w spadku;
 • upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Jeżeli zarządca jest nadal potrzebny, mimo spełnienia któregoś z powyższych warunków, istnieje możliwość przedłużenia (jeszcze przed wygaśnięciem zarządu) okresu zarządu sukcesyjnego na czas nie dłuższy niż 5 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Przedłużyć okres zarządu sukcesyjnego może tylko sąd.

Sąd w orzeczeniu oznacza na jaki okres zarząd sukcesyjny został przedłużony.

Ważne – jeżeli zajdzie któraś przesłanka wygaśnięcia zarządu po wydaniu orzeczenia o przedłużeniu zarządu sukcesyjnego (poza ostatnią – upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy) to zarząd wygasa zgodnie z zasadą podstawową.

Tyle na początek. Osoby szukające pytania dlaczego wprowadzono takie a nie inne rozwiązania mogę odesłać do uzasadnienia projektu ustawy – tutaj.

Zapraszam do odwiedzania bloga i czytania następnych wpisów.

Agnieszka Swaczyna
adwokat

Photo by Annie Spratt on Unsplash

***

Uchylone postanowienie o zabezpieczeniu alimentów – jak odzyskać pieniądze

Nieczęsto sąd odwoławczy uchyla alimenty zasądzone postanowieniem o zabezpieczeniu przez sąd I instancji. Właściwie do niedawna nie widziałam takiego orzeczenia :-). Widziałam natomiast wcześniej postanowienia zmniejszające wysokość zabezpieczonych alimentów i takiego przypadku także dotyczy dzisiejszy wpis.

Skoro alimenty się nie należały, albo należały się w mniejszej wysokości, to pierwsze pytanie jakie się nasuwa [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: swaczyna@kancelariaswaczyna.pl

Poprzedni wpis:

Następny wpis: