25
Nov

ZARZĄD SUKCESYJNY DLA FIRM RODZINNYCH

 Nareszcie zarząd sukcesyjny

Ja tu sobie milczę na blogu ;-), a wczoraj weszła w życie istotna ustawa: “o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Ustawa zaczęła obowiązywać (z drobnymi wyjątkami) dokładnie od 24 listopada 2018 r. W skrócie – to remedium na komplikacje w firmach spowodowanych śmiercią osób prowadzących działalność gospodarczą. Może to nie zabrzmi zgrabnie, ale z dobrodziejstwa ustawy mogą korzystać spadkobiercy tylko tych osób prowadzących działalność gospodarczą, które zmarły począwszy od dzisiaj tj. 25 listopada 2018 r. (art. 125 ustawy).

Ustawa była bardzo potrzebna!

Dzisiejszy wpis to tylko podstawowe informacje. Ustawa jest obszerna i wymaga szczegółowego omówienia. Będę się starała powoli przedstawiać na blogu rozwiązania wprowadzone na wypadek śmierci przedsiębiorcy.

Przedsiębiorstwo w spadku

Ustawa wprowadza nowe pojęcie – przesiębiorstwo w spadku. Jest to przedsiębiorstwo – w skrócie – działające do śmierci spadkodawcy obejmujące zarówno:

 1. składniki materialne (ruchomości i nieruchomości) jak i niematerialne (np. know-how, patent itp.) przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. udział w przedsiębiorstwie małżonka zmarłego przesiębiorcy jeżeli przedsiębiorstwo było objęte wspólnością majątkową małżeńską;
 3. składniki materialne i niematerialne uzyskane przez zarządcę sukcesyjnego od objęcia zarządu do wygaśnięcia zarządu.

Zarząd sukcesyjny – kto i jak?

Zacznę od bardzo praktycznej informacji: zarządcę sukcesyjnego może powołać przedsiębiorca.

Kogo może wskazać przedsiębiorca na zarządcę sukcesyjnego? Zgodnie z brzmieniem art. 9 ust 1 pkt 1 przedsiębiorca może wskazać określoną osobę. Może zastrzec, że z chwilą śmierci przedsiębiorcy wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym. Dodam od razu, że wskazanie zarządcy sukcesyjnego musi identyfikować osobę z: imienia i nazwiska, imion rodziców oraz PESEL. Osoba wskazana na zarządcę sukcesyjnego musi się legitymować pełną zdolnością do czynności prawnych. Wobec zarządcy sukcesyjnego nie może być orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Funkcji zarządcy sukcesyjnego nie może pełnić na raz więcej niż jedna osoba.

Dwa istotne warunki:

 1. do ważności wyboru zarządcy sukcesyjnego wymagana jest forma pisemna;
 2. konieczne jest zgłoszenie wyboru co CEIDG

Jeżeli pierwszy warunek nie zostanie spełniony to wybór będzie nieważny. Brak zgłoszenia do CEIDG powoduje, że wybór nie wywołuje skutków. W takim wypadku konieczne jest powołanie zarządcy sukcesyjnego przez osoby wskazane w ustawie już po śmierci przedsiębiorcy.

Warto pamiętać, że warunkiem podjęcia funkcji zarządcy sukcesyjnego jest dokonanie wpisu do CEIDG (nie mylić ze złożeniem wniosku) – art. 12 ust. 11 ustawy.

Zarząd sukcesyjny – do kiedy?

Trzeba mieć na uwadze, że ustawa wprowadza  krótkie terminy. Zarząd sukcesyjny wygasa z mocy prawa z:

 • upływem 2 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeżeli w tym okresie żaden ze spadkobierców przedsiębiorcy nie przyjął spadku (a zapisobierca windykacyjny nie przyjął zapisu windykacyjnego),  chyba że zarządca sukcesyjny działa na rzecz małżonka przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku;
 • dniem uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli spadek w całości nabył jeden spadkobierca;
 • dniem nabycia przedsiębiorstwa w spadku w całości przez jedną osobę w wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa w spadku przez spadkobiercę lub małżonka zmarłego przedsiębiorcy (sprzedaż udziału małżonka innemu spadkobiercy);
 • upływem miesiąca od dnia wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG, chyba że w tym okresie powołano kolejnego zarządcę sukcesyjnego;
 • dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
 • dniem dokonania działu spadku obejmującego przedsiębiorstwo w spadku;
 • upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Jeżeli zarządca jest nadal potrzebny, mimo spełnienia któregoś z powyższych warunków, istnieje możliwość przedłużenia (jeszcze przed wygaśnięciem zarządu) okresu zarządu sukcesyjnego na czas nie dłuższy niż 5 lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Przedłużyć okreś zarządu sukcesyjnego może tylko sąd. Sąd w orzeczeniu oznacza na jaki okres zarząd sukscesyjny został przedłużony. Ważne – jeżeli zajdzie którać przesłanka wygaśnięcia zarządu po wydaniu orzeczenia o przedłużeniu zarządku sukcesyjnego (poza ostatnią – upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy) to zarząd wygasa zgodnie z zasadą podstawową.

Tyle na początek. Osoby szukające pytania dlaczego wprowadzono takie a nie inne rozwiązania mogę odesłać do uzasadnienia projektu ustawy – tutaj.

Zapraszam do odwiedzania bloga i czytania następnych wpisów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 12 294 51 05e-mail: a.swaczyna@sws-adwokaci.pl

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem swaczyna@kancelariaswaczyna.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: