5
Dec

ZARZĄDCA MAJĄTKIEM DZIECKA A WYKONAWCA TESTAMENTU

Już dosyć dawno temu obiecałam wyjaśnienie pewnej kwestii. Pod jednym z wpisów został zamieszczony następujący komentarz:

Witam. Czy mogłaby Pani wyjaśnić na czym polega różnica pomiędzy pozbawieniem zarządu rodziców i ustanowieniem zarządcy w myśl art. 102 KRiO a powołaniem wykonawcy testamentu . Czy są to różne instytucje, czy istnieje możliwość powołania zarządcy i wykonawcy testamentu w jednym testamencie, czy mogą być nimi różne osoby? Czy nie będzie to sobie przeczyć?

O ustanowieniu zarządcy majątkiem dziecka w  testamencie już pisałam tu. Wypada dodać, że można pozbawić rodziców zarządu majątkiem dziecka także w przypadku umowy darowizny.

Jaka jest zatem różnica między zarządcą ustanowionym na podstawie art. 102 k.r.o. a wykonawcą testamentu (o wykonawcy testamentu pisałam tu)? Rolą wykonawcy testamentu jest doprowadzenie do – jak sama nazwa wskazuje – wykonania testamentu, a więc przekazania spadku w ręce spadkobierców. Do czasu przekazania majątku spadkobiercom wykonawca testamentu ma zarządzać spadkiem, spłacić długi spadkowe, wykonać zapisy zwykłe i polecenia, chyba, że co innego wynika z testamentu. Powołanie wykonawcy testamentu oznacza, że do czasu przekazania spadkobiecom majątku są oni (spadkobiercy) wyłączeni od zarządu tym majątkiem. W naszym przypadku oznacza to, że zarządca majątku odziedziczonego przez dziecko dochodzi do zarządu dopiero po przekazaniu tego majątku przez wykonawcę testamentu. Z całą pewnością wykonawcą i zarządcą majątkiem dziecka mogą być różne osoby. Jeżeli jest to jednak ta sama osoba, to od strony formalnej nic to nie zmienia – najpierw działa jako wykonawca testamentu, a potem – zarządca majątkiem dziecka. Wniosek z tego jest taki, że – według mnie – można w testamencie jednocześnie ustanowić wykonawcę testamentu i zarządcę majątkuiem dziecka, a komeptencje tych osób nie krzyżują się. Najpierw zarząd sprawuje wykonawca testamentu, a potem – od momentu przekazania majątku spadkowego spadkobiercy (w naszym przypadku dziecku) zarząd przejmuje zarządca ustanowiony na podstawie art. 102 k.r.o.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Swaczyna Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem swaczyna@kancelariaswaczyna.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Previous post:

Next post: